Academy

Academy

Praktický návod pre všetkých operátorov pre ohýbanie plechov

English language

Rolleri Spa predstavuje “Príručku pre ohýbanie”, pomôcka pre riešenie problémov s ohýbaním, používanie nástrojov, dosahovanie vašich cieľov a zlepšenie komunikácie medzi divíziami a so zákazníkmi, týmto zvyšuje spoluprácu a redukuje ceny.

 

Hlavné témy:

 • Proces ohýbania
 • Plech
 • Dôležitosť vyklinenia
 • Nástroje
 • Typ ohýbania
 • Používanie stola a pravítok
 • Ako vypočítať potrebnú ohýbaciu silu
 • Plastové vložky pre spodné nástroje
 • Bez značkové ohýbanie
 • Vyrovnácie/Splošťovacie ohyby
 • Vývoj plechov
 • Bezpečnosť operátora
kód Cena
Bending Handbook