Špeciálne povrchové úpravyAKADÉMIA > TIPY A INFORMÁCIE > Úpravy nástrojov RolleriŠpeciálne rohy a delenie

Úpravy nástrojov Rolleri

MODIFIKOVANÉ UPÍNACIE PROFILY

Rolleri horné nástroje typu R1, R2 a R3 možno po úprave upínania používať aj na iných typoch ohraňovacích lisov

  • Presné brúsenie (tolerancia +/-0,01 mm)
  • Dokonalá súbežnosť

HORNÉ NÁSTROJE TYPU R1

OT

Pre upínací systém Amada

835 mm 32.87"
415 mm 16.34"
805 mm 31.69"

A1

Dodatočná drážka 8.4 x 3.5 mm (0.33 x 0.14 in) pre pneumatický upínací systém

835 mm 32.87"
415 mm 16.34"
805 mm 31.69"

A6

Dodatočná drážka 8.4 x 3.5 mm (0.33 x 0.14 in) pre R3, Bystronic-Beyeler Euro, Safan

835 mm 32.87"
415 mm 16.34"
805 mm 31.69"

A7

Dodatočná drážka 8.4 x 3.5 mm (0.33 x 0.14 in) a skrátený upínací profil pre R3, Bystronic-Beyeler Euro, Safan

835 mm 32.87"
415 mm 16.34"
805 mm 31.69"

A8

Drážka pre hydraulický upínací systém Gasparini

835 mm 32.87"
415 mm 16.34"
805 mm 31.69"

A41

835 mm 32.87"
415 mm 16.34"
805 mm 31.69"

A42

835 mm 32.87"
415 mm 16.34"
805 mm 31.69"

A43

Plochá drážka pro segmentované horné nástroje

835 mm 32.87"
415 mm 16.34"
805 mm 31.69"

 

HORNÉ NÁSTROJE TYPU R2

Príklad 1

Modifikácia horného nástroja typu R2 s plochou tlaku na ramená

Príklad 2

Modifikácia horného nástroja typu R2 s plochou tlaku na hlavu

Príklad 3

HORNÉ NÁSTROJE TYPU R3

Príklad 1

Príklad 2

Modifikácia drážky "V"

Modifikácia drážky "V"

  • Individuálne modifikácie spodných nástrojov
  • Výroba podľa vašej špecifikácie

Radius and angle modification

Rollleri ponúka možnosť modifikácie rádiusu a uhla nástroja. V niektorých situáciách je dôležité, aby horný nástroj mohol zväčšiť rádius pre lepšie rozloženie tlaku a aby sa predišlo zárezom na obrábanom materiáli. Pri spodných nástrojoch znamená možnosť zväčšenia drážky "V" redukciu oterov na vonkajšej strane obrábaného materiálu. Pre lepšie vedenie ohybu a hladký návrat je dobré mať možnosť meniť uhol horného a spodného nástroja.

Výroba podľa vašej špecifikácie.

Modifikované upínacie profily

Na základe vašej požiadavky je možné do základne spodného nástroja vyfrézovať drážku a vložiť do nej iné upínanie, aby sa spodný nástroj mohol používať s iným upínacím systémom. Vďaka tejto úprave nie je potrebné vyrábať špeciálne nástroje a je tak možné prispôsobiť všetky spodné nástroje typu R1 na spodné nástroje s iným upínaním. Na spodný nástroj sa vyfrézuje drážka a nasadí sa upínací profil, ktorý zodpovedá typu upevnenia na spodnom stole. Spodný nástroj je dokonale zarovnaný a vyzerá ako jednoliaty kus.

A30

Drážka - upínací profil: 13 x 30 mm (0.51 x 1.18 in) pre typ R2 a R3

835 mm 32.87"
415 mm 16.34"
805 mm 31.69"

A31

Drážka - upínací profil: 12 x 29 mm (0.47 x 1.14 in) pre typ R4

835 mm 32.87"
415 mm 16.34"
805 mm 31.69"

A32

Drážka - upínací profil: 12.7 x 29 mm (0.50 x 1.14 in) pre typ R4

835 mm 32.87"
415 mm 16.34"
805 mm 31.69"

A44

Drážka - upínací profil: 55 x 55 mm (2.17 x 2.17 in) pre typ RX EHT

835 mm 32.87"
415 mm 16.34"
805 mm 31.69"

A45

Drážka - upínací profil: 35 x 55 mm (1.38 x 2.17 in) pre typ RX Weinbrenner

835 mm 32.87"
415 mm 16.34"
805 mm 31.69"

AX

Individuálna veľkosť drážky a upínania pre iné systémy

835 mm 32.87"
415 mm 16.34"
805 mm 31.69"

A60

Základňa pre spodný nástroj R1: M103.80.125 - M130.80.160 - M195.70.200

835 mm 32.87"
415 mm 16.34"
805 mm 31.69"

A90

Základňa pre: M195.70.200 R1 - RVM90-4 Rolla-V spodný nástroj

835 mm 32.87"
415 mm 16.34"
805 mm 31.69"

Drážky na spodných nástrojoch

Frézovanie drážok spodných nástrojov na použitie s inými typmi ohraňovacích lisov

A28

Drážka pre držiak spodného nástroja

835 mm 32.87"
415 mm 16.34"
805 mm 31.69"

A29

Frézovanie drážok podľa vašich požiadaviek

835 mm 32.87"
415 mm 16.34"
805 mm 31.69"