Sú vaše nástroje nabrúsené?AKADÉMIA > TIPY A INFORMÁCIE > Ako predísť vytiahnutiu oddeleného materiálu po vysekávaní?Ako zabrániť oterom?

Ako predísť vytiahnutiu oddeleného materiálu po vysekávaní?

Spôsoby vytiahnutia oddeleného materiálu

• Vákuová adsorpcia
• Olejová adsorpcia
• Magnetická adsorpcia
• Tlak na hranu horného nástroja počas procesu

RIEŠENIA PRI SPODNÝCH NÁSTROJOCH

SPODNÝ NÁSTROJ USPÔSOBENÝ PROTI VYTIAHNUTIU ODDELENÉHO MATERIÁLU

Rolleri nástroje používajú ako štandardnú súčasť pri spodných nástrojoch tzv. zachytávač oddeleného materiálu.

Toto umožňujú všetky štandardné a špeciálne nástroje, s výnimkou:
Nástroje s min. rozmermi menšími ako 2 mm, spodné nástroje s vôľou menšou ako 0,1 mm

ELEKTRICKY UPRAVENÝ POVRCH

Na vnútornej strane otvoru spodného nástroja sú elektricky vytvorené malé a veľmi tvrdé hrbolčeky. Štadardne sa táto úprava vyskytuje pri spodných nástrojoch Ø2 - Ø4.5

PLOCHÝ SPODNÝ NÁSTROJ

Odporúčame použiť toto riešenie pri tvorení "záslepiek" (kde je žiaduce oddelený materiál nechať vo finálnom produkte), so spodnými nástrojmi s rozmermi/priemerom menším ako 2 mm a s vôľou spodného nástroja menšou ako 0,1 mm

CYKLÓNOVÝ SPODNÝ NÁSTROJ (kompatibilný S VAKUOVÝM SYSTÉMOM AMADA)

Cyklónový spodný nástroj má po stranách malé skosené otvory, ktorými sa doňho dostáva vzduch, čo vytvára pod spodným nástrojom vákuum. Toto vákuum zabraňuje vytiahnutiu oddeleného materiálu. Len pre kompatibilné stroje.

RIEŠENIA PRI HORNÝCH NÁSTROJOCH

STRIHACIE NÁSTROJE

TVAR STRIEŠKY

Znižuje sa pri strihaní záťaž a hluk vďaka tomu, že hrot horného nástroja je vytvarovaný do uhlu 2°(alebo 5°).

TVAR OBRÁTENEJ STRIEŠKY

Na zabránenie dotyku horného a spdného nástroja, pokiaľ sa používa ako strihací nástroj.

KONKÁVNY STRIHACÍ NÁSTROJ

Na zabránenie dotyku horného a spdného nástroja, pokiaľ sa používa ako strihací nástroj.

TVAR DVOJITEJ VLNKY

Na zabránenie dotyku horného a spodného nástroja pri použití dlhých strihacích nástrojov (napr. 80x5 alebo 110x5).

TVAR SO ŠTYRMI HROTMI

Najlepšie na použitie so štvorcovými nástrojmi, ktoré vytvárajú zárezy a nepracujú s plným zdvihom. Jeho geometria udržiava strižnú silu v strede a zabraňuje problematickému bočnému zaťaženiu.

SKOSENÝ TVAR

Len pre nástroje typu R2 (Trumpf).

URETÁNOVÝ VYHADZOVAČ PRE ODDELENÝ MATERIÁL

Vyhadzovač oddeleného materiálu je vhodný v prípade, že je problém s odstraňovaním oddeleného materiálu. Môže sa používať pre kruhové horné nástroje s väčším Ø ako 4 mm a pre tvarové horné nástroje s minimálnou veľkosťou 6 mm.