Spodné nástroje ROLLA-VAKADÉMIA > TIPY A INFORMÁCIE > Sú vaše nástroje nabrúsené?Ako predísť vytiahnutiu oddeleného materiálu po vysekávaní?

Sú vaše nástroje nabrúsené?

ČO OVPLYVŇUJE KVALITNÝ VÝSLEDOK PRI POUŽITÍ NÁSTROJA:

 • Typ stroja a rýchlosť úderov (stroj mechanický, hydraulický, servoelektrický alebo hydraulický vysokorýchlostný);
 • Či stroj vysekáva alebo dieruje;
 • Typ materiálu a hrúbka dielov, ktoré sa majú spracovať;
 • Či sa rešpektujú správne zásady a pravidlá programovania vysekávacieho nástroja alebo nie;
 • Použitie spodného nástroja správneho rozmeru;
 • Či je vykonávaná riadna údržba strojov a nástrojov.

NESPRÁVNE BRÚSENIE*

Rádius na hrane Počet úderov
0.15 mm 80000
0.30 mm 40000
0.45 mm 20000
0.60 mm 10000
0.75 mm 5000
Odstránený materiál 0.75 mm Celkový počet úderov 155.000

Aby ste mohli využiť najlepší výkon nástrojov, je ich treba nabrúsiť v prípade, že rádius viditeľný na hrane horného nástroja dosiahne hodnotu cca 0,15mm. Správnym a pravidelným brúsením môžete dobu životnosti nástroja predĺžiť na viac ako dvojnásobok!

SPRÁVNE BRÚSENIE* 

Rádius na hrane Počet úderov
0.15 mm 80000
0.30 mm 80000
0.45 mm 80000
0.60 mm 80000
0.75 mm 80000
Rádius na hrane 0.75 mm Počet úderov 400.000

(*Hodnoty dané predpokladom, že nástroj je používaný za správnych a optimálnych podmienok)

KEDY NABRÚSIŤ: TRI ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE

 1. Kontrolujte hranu: Pokiaľ je rádius väčší ako 0.15 mm, je čas nástroj nabrúsiť. Pokiaľ vám horný nástroj dokáže zaškrabnúť necht, je ostrý, ak nie, treba ho nabrúsiť.
 2. Sledujte zvuk horného nástroja: Ak horný nástroj robí väčší hluk ako obvykle, jeho hrana môže byť tupá.
 3. Sledujte kvalitu vytvorených dier.
 • Brúsenie môže hornému nástroju vrátiť vlastnosti, ktoré mal pri zakúpení.
 • V porovnaní s nenabrúseným horným nástrojom môžeme dosiahnuť dvojnásobok úderov.
 • Plochejšie materiály;
 • Menej hluku;
 • Menšie namáhanie nástrojov a strojov;
 • Lepšia kvalita vysekaných otvorov;
 • Dlhšia životnosť nástroja;
 • Nie je potrebné kupovať tak často nové nástroje.

BRÚSKA NA NÁSTROJE "UP-GRIND":

 • Pevná a robustná konštrukcia
 • Ostriaca časť vyrobená z hliníka
 • Automatické rozpoznanie výšky nástroja (nie je nutné manuálne nastavenie)
 • Veľkoobjemová nádrž na chladiacu kvapalinu (40 l) s trojitou filtráciou
 • Jednoduchá obsluha vďaka rozhraniu dotykovej obrazovky
 • Posuvné dvere s bezpečnostným dorazom počas práce
 • Na upevnenie nástrojov nie je nutné žiadne dodatočné príslušenstvo
 • Brúsenie rovných i nerovných plôch
 • Zásuvka na nástroje
 • Kontrolovaný tlak pri brúsení
 • Automatické nastavenie rýchlosti brúsenia
 • Osvetlená oblasť brúsenia
 • Dvere s bezpečnostným senzorom
 • Vysokokvalitný brúsny kotúč (CBN)

SLUŽBA BRÚSENIA NÁSTROJOV

Typ R1:

 • A-B stanica a multitool max. Ø 12.7
 • C-D-E stanice
 • A–B stanice a multitool max. Ø 2.7 podbrúsenie - whisper a striešky
 • C–D–E stanice podbrúsenia - tvaru striešky
 • Brúsenie strihacieho nástroja v tvare dvojitek vlny
 • Brúsenie strihacieho nástroja so štyrmi hrotmi
 • Brúsenie A-B staníc plochého až skoseného tvaru a multitoolu max. Ø 12.7
 • Brúsenie C-D-E staníc plochého až skoseného tvaru
 • Brúsenie horných nástrojov v tvare striešky s plochou časťou

Typ R2:

 • Do Ø31
 • Väčší Ø ako 31
 • Do Ø31 – tvar skosený a striešky
 • Väčší Ø ako 31 – tvar skosený a striešky
 • Brúsnie strihacieho nástroja v tvare dvojitek vlny
 • Brúsenie strihacieho nástroja so štyrmi hrotmi
 • Brúsenie nástrojov veľkosti 1 plochého až skoseného tvaru
 • Brúsenie nástrojov veľkosti 2 plochého až skoseného tvaru