AKADÉMIA > TIPY A INFORMÁCIE > Spodné nástroje ROLLA-VSú vaše nástroje nabrúsené?

Spodné nástroje ROLLA-V

Spodné nástroje Rolla V sa od tých tradičných líšia pridaním dvoch pohyblivých polovalčekov, ktoré poskytujú podporu ohraňovanému materiálu. Ich zvláštnosťou sú pohyblivé valčeky, ktorých použitie pri ohraňovaní radikálne znižuje trecí odpor a minimálnu dĺžku ramena profilu. Tento typ nástroja využíva koncept tangenciálneho ohraňovania, pri ktorom sa materiál správa inak: je to viditeľnejšie, ak sú v blízkosti ohybovej línie otvory a drážky. Tento koncept zabraňuje klasickým deformáciám v týchto oblastiach.

Výhody

VEĽMI MALÉ RAMENÁ

Spotreba materiálu je faktor, ktorý musia moderní výrobcovia vždy zohľadňovať, takže aj 5% zníženie ramienok profilov môže viesť k výrazným úsporám nákladov na materiáli.
Pri použití bežných spodných nástrojov musí byť materiál dobre usadený na otvorenom rádiuse drážky, aby sa dosiahlo ohraňovanie bez deformácie.
Okrem toho môžu mať mnohé profily drážky v blízkosti ohybovej línie alebo môžu vyžadovať tvarovanie veľmi malých hrán; so spodnými nástrojmi Rolla-V je proces ohraňovania odlišný, takže materiál je vždy usadený na spodnom nástroji.

OHRAŇOVANIE V BLÍZKOSTI OTVOROV A DRÁŽOK VRÁTANE "ŠIKMÝCH" PROFILOV, PRIČOM SA ZABRÁNI DEFORMÁCIÁM

Niektoré profily majú ramená, ktoré sa približovaním ku koncu dielu zmenšujú.
Pri výrobe týchto profilov pomocou bežných spodných nástrojov zostáva koniec ohybu otvorenejší, pretože rameno je príliš krátke, nie je dostatočne podopreté spodným nástrojom a skĺzne do drážky.
Keďže vložky spodných nástrojov Rolla-V zaisťujú stabilnú podporu pre tzv. "šikmých" profilov a to takmer až k ohybovej línii, je deformácia profilov minimálna a často si ju ani nevšimnete.

MINIMÁLNE OTERY PO OHRAŇOVANÍ

Vďaka tomu, že vložky spodných nástrojov Rolla-V podopierajú materiál počas celého procesu ohraňovania, nedochádza k odieraniu materiálu o vstupný rádius drážky spodného nástroja, čo vedie k výrazne menším oterom na materiáli. Keďže bočný pohyb plechu na vložkách je na rozdiel od bežných spodných nástrojov minimálny, materiál sa neposúva a dve priame čiary, ktoré odrážajú líniu ohybu a vyskytujú sa v bežných spodných nástrojoch, sa v tomto prípade nevyskytujú.

ELIMINÁCIA MOŽNÝCH ĎALŠÍCH PROCESOV OBRÁBANIA

Mnohé profily musia byť esteticky bezchybné a bez oterov - a to buď z dôvodu, že musia byť niekde viditeľne umiestnené - alebo preto, že ich treba po realizácii ohybu natrieť. Použitím spodných nástrojov Rolla-V možno výrazne znížiť náklady na leštenie po ohraňovaní, pretože sa eliminujú tradičné rovné čiary kopirujúce líniu ohraňovania, ktoré sa zvyčajne vyskytujú pri ohraňovaní s tradičnými spodnými nástrojmi. Minimalizuje sa aj výskyt iných škrabancov a odrenín. Odstránením takýchto ďalších operácií sa znižujú výrobné náklady a najmä sa skracuje čas realizácie.

Ostatné modely

Nastaviteľné spodné nástroje ROLLA-V

Všetky výhody spojené s vnútorným rádiusom ohybu, ktoré poskytujú spodné nástroje Rolla-V, možno nájsť aj pri modeloch s nastaviteľnou drážkou "V". Každý model (HD, 2, 2.5, 3 a 4) má svoje vlastné parametre a spoločnosť Rolleri môže poskytnúť špeciálne horné nástroje podľa rádiusu, ktorý sa má vyrobiť. Žiaľ, zatiaľ neexistuje univerzálny horný nástroj s meniteľnou veľkosťou. Všetky nastaviteľné modely majú tri typy vymeniteľných vložiek v závislosti od typu ohybu, ktorý chcete vytvoriť: ploché vložky pre štandardné ohyby, konkávne vložky pre U-profil s polomerom ohybu a V-vložky na vytváranie štvorcových U-profilov. Rovnaký spodný nástroj možno použiť na vytvorenie všetkých týchto typov profilov jednoduchou výmenou vložiek.

NEŠTANDARDNÉ SPODNÉ NÁSTROJE ROLLA-V

Hoci pre väčšinu prípadov existuje štandardný spodný nástroj Rolla-V, špecifické projekty si niekedy môžu vyžadovať ad hoc riešenia. Keďže každý jednotlivý komponent vyrábame na najmodernejších strojoch, dokážeme vyrábať aj špeciálne spodné nástroje na výrobu špecifických profilov. Rolla-V ponúka kompletný sortiment modelov, z ktorých každý zodpovedá otvoru spodného nástroja, ktorý sa meria vzdialenosťou medzi stredmi vložiek. Či už potrebujete vytvoriť ohyb na materiáli s hrúbkou od 0.5 mm do 30 mm alebo potrebujete vytvoriť 2.7 mm rameno na 1 mm hrubom materiáli či 40 mm rameno na 30 mm hrubom materiáli, pre každý prípad existuje nástroj Rolla-V, ktorý dokáže vykonať to, čo sa od neho vyžaduje. K dispozícii je celý rad spodných nástrojov s rôznymi veľkosťami vhodné pre rôzne hrúbky: každý model možno bežne používať pri najmenej troch hrúbkach. Ďalšou charakteristickou vlastnosťou spodných nástrojov je ich vysoká odolnosť (až 2 500 kN/m). Sú to nástroje so špeciálnym antikoróznym povlakom, ktoré si nevyžadujú špeciálnu údržbu.

Užitočné hodnoty pre prácu so spodnými nástrojmi Rolla-V

Model

A [mm]

B [mm] 

C [mm]

Z [mm] 

XT1

5,7

5,04

4,57 

0,8 

XT2

10 

9,21 

8,66 

0,95 

1

7,17

6,59 

2

15 

13,92

13,16 

1,3 

2.5

28 

26,34

25,17 

3

36 

33,44

30,22 

5,5 

3.5

60 

57,1

55,05 

3,5 

4

85 

80,03

76,51 

Model

Maximálna odporúčaná hrúbka materiálu

drážka "V" ➀

Max. odolnosť ➁

Hrúbka plechu ➂

Minimálny uhol ➃

Tonáž potrebná na ohraňovanie železa s max. 450 N / mm2➄

Tonáž potrebná na ohraňovanie nerezovej ocele s max. 700 N / mm2➄

Min. dĺžka vonkajšie rameno ➅

Max. vonkajší rádius ➆

XT1

1,2 mm

5,7 mm

500 kN/m

0,5 mm

1,0 mm

60°

60°

50 kN

180 kN

75 kN

260 kN

2,7 mm

4,0 mm

1,7 mm

1,3 mm

XT2

2,3 mm

10 mm

500 kN/m

1,2 mm

2,0 mm

60°

60°

120 kN

320 kN

170 kN

450 kN

4,9 mm

6,0 mm

3,3 mm

2,4 mm

1

1,5 mm

8 mm

1000 kN/m

0,7 mm

1,1 mm

1,5 mm

40°

35°

35°

50 kN

130 kN

270 kN

70 kN

200 kN

410 kN

3,0 mm

3,0 mm

4,2 mm

3 mm

2,6 mm

2,2 mm

2

3,2 mm

15 mm

1500 kN/m

2 mm

3 mm

3,2 mm

59°

47°

47°

210 kN

550 kN

650 kN

320 kN

850 kN

1000 kN

8,5 mm

9,3 mm

9,3 mm

6 mm

5 mm

4,8 mm

2.5

6,3 mm

28 mm

2500 kN/m

2 mm

4 mm

6 mm

46°

46°

55°

100 kN

470 kN

1270 kN

150 kN

730 kN

1960 kN

18,6 mm

18,6 mm

18,6 mm

13,2 mm

12 mm

9,8 mm

3

6,3 mm

38 mm

2500 kN/m

2 mm

4 mm

6 mm

68°

47°

50°

70 kN

340 kN

900 kN

110 kN

500 kN

1300 kN

22,5 mm

22,5 mm

22,5 mm

13,9 mm

11,9 mm

9,9 mm

3.5

8 mm

60 mm

2500 kN/m

6 mm

8 mm

75°

75°

440 kN

850 kN

610 kN

1190 kN

39 mm

39 mm

20 mm

20 mm

4

16 mm

85 mm

3000 kN/m

6 mm

8 mm

12 mm

78°

76°

73°

260 kN

500 kN

1290 kN

440 kN

840 kN

2150 kN

56,6 mm

56,6 mm

56,6 mm

36,4 mm

36,4 mm

36,4 mm

 


ZODPOVEDAJÚCA DRÁŽKA "V"➀

Pre každý model spodného nástroja Rolla-V je uvedený ekvivalent "V" drážky v porovnaní s bežným spodným nástrojom. Táto hodnota je určená ako vzdialenosť medzi stredmi vložiek.


MAXIMÁLNY ODPOR ➁

Táto hodnota určuje maximálnu tonáž, ktorú môže spodný nástroj uniesť.


HRÚBKA OHRAŇOVANÉHO MATERIÁLU ➂

Pre každý model je v tabuľke uvedený rozsah hrúbky materiálu, ktorý je možné daným modelom ohraňovať. Vyhľadávanie na základe hrúbky materiálu identifikuje všetky modely schopné ohraňovať materiál a zadaním nasledujúcich parametrov možno určiť najvhodnejší model pre daný typ ohraňovania.


MINIMÁLNY UHOL ➃

Pre každú hrúbku materiálu je určený najmenší uhol ohybu, ktorý možno dosiahnuť pomocou vybraného spodného nástroja.


TONÁŽ ➄

Tabuľka určuje potrebné zaťaženie pre ohraňovanie danej hrúbky materiálu s vybraným spodným nástrojom. Zaťaženie je možné vypočítať nasledujúcim spôsobom:

FN (kN/m) = [(Rm x hrúbka²)/C] x {1+[(4 x hrúbka)/C]}

Hliník: Rm=200-300 N/mm2
Oceľ: Rm=370-450 N/mm2
Nerezová oceľ: Rm=650-700 N/mm2

Príklad: hliník 2 mm pri použití modelu 2

FN (kN/m) = [(30 x 2²)/13,16] x {1+[(4 x 2)/13,16]}

 

MINIMÁLNE VONKAJŠIE RAMENO ➅

V tabuľke je uvedená minimálna dĺžka vonkajšieho ramena profilu pre každú hrúbku materiálu, ktorý je možné dosiahnuť pomocou vybraného spodného nástroja.


BEM (kN/m) = √B² /2

Príklad: min. vonkajšie rameno pri použití modelu 1

BEM (kN/m) = √7.17² /2
Min. rameno= 5.07 mm

 

MAXIMÁLNY VONKAJŠÍ RÁDIUS ➆

V tabuľke je uvedený najväčší vonkajší rádius pre každú hrúbku materiálu, ktorý je možné dosiahnuť pomocou vybraného spodného nástroja. Odčítaním hrúbky materiálu od hodnoty maximálneho vonkajšieho rádiusu možno získať maximálny vnútorný rádius ohybu, resp. maximálny rádius špičky horného nástroja. Je potrebné vziať do úvahy, že počas procesu ohraňovania sa materiál "ovinie" okolo špičky horného nástroja a preto má tendenciu vytvárať vnútorný rádius rovný rádiusu špičky horného nástroja - ak to jeho vlastnosti umožňujú.

Výpočet #1: RE (kN/m) = √(C² /2) - (s+Z)

Výpočet #2: ak je vonkajší uhol > B/2.2, ER=B/2.2

bez ohľadu na hrúbku materiálu je maximálny vonkajší rádius výsledkom druhej rovnice. Ak túto hodnotu prekročí, ohyb nie je možné vykonať.

Príklad: hrúbka materiálu 3 mm pri použití modelu 2.5

Výpočet #1: 17,8 - 5 = 12,8
Výpočet #2: 26,34 /2,2 = 11,97
Maximálny vonkajší rádius = 11.97

 

RÁDIUS HORNÉHO NÁSTROJA

Aby sme určili správny rádius horného nástroja, založený na vonkajšom rádiuse použitého materiálu, musíme použiť nasledujúci vzorec:


Modely 1 a 2
Rp = (vonkajší rádius - hrúbka materiálu) x 0,9
Modely 2.5, 3, 3.5 a 4
Rp = (vonkajší rádius - hrúbka materiálu) x 0,8