Ako zabrániť oterom?AKADÉMIA > TIPY A INFORMÁCIE > VYSEKÁVANIE SILNEJŠIEHO MATERIÁLU ( <3-4MM čierny materiál / <2-3MM nerezová oceľ)Vysekávanie nekovových alebo plastových materiálov

VYSEKÁVANIE SILNEJŠIEHO MATERIÁLU ( <3-4MM čierny materiál / <2-3MM nerezová oceľ)

Extra pridaný tzv. kužeľ na hrote horného nástroja - 0,5° na každej strane (štandardne 0,2° na každej strane)

Rohový rádius - 0,5 mm rohový rádius na tvarovom hornom nástroji (min.)

  • Ostré horné a spodné nástroje;
  • Vynásobte štandardnú vôľu koeficientom 1,4;
  • Extra pridaný tzv. kužeľ na horných nástrojoch;
  • Pomer medzi minimálnym priemerom horného nástroja a hrúbkou materiálu má byť 1,5 - 2;
  • Pravidelne kontrolujte opotrebenie nástrojov;
  • Premažte dosku a horný nástroj;
  • Spomaľte chod stroja;
  • Používajte nástroje Heavy Duty (ak sú k dispozícii);
  • Skontrolujte, či sú pružiny držiaka nástroja na svojom mieste;
  • Použite väčšiu stanicu so špeciálnymi nástrojmi.