PatentyO NÁS > CertifikáciaOchrana súkromia

Certifikácia

Ochrana zdravia a bezpečnosť zamestnancov - ISO 45001:2018

Spoločnosť Rolleri sa zaviazala zaistiť zamestnancom zdravé a bezpečné pracovné prostredie pre všetky oblasti činnosti.

Jednou z priorít spoločnosti je neustále informovanie zamestnancov o otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a neustále zlepšovanie pracovného prostredia.

S ohľadom na túto skutočnosť sa spoločnosť zaviazala považovať aspekty prevencie, bezpečnosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov za základné prvky počas výkonu činností, a to redefinovaním kontrolných mechanizmov a zavádzaním nových procesov.

Získaním certifikácie svojho systému podnikového riadenia podľa požiadaviek vyjadrených normou ISO 45001 chce byť Rolleri uznaná všetkými zákazníkmi ako dôveryhodný partner s vyváženým priemyselným rozvojom oceňovaným celou komunitou.

Systém environmentálneho manažérstva - ISO 14001:2015

Spoločnosť Rolleri S.p.A. sa zaväzuje riadiť, uspokojovať, vyhodnocovať riziká a príležitosti environmentálnych aspektov v súlade so systémom environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001.

Kvalita - ISO 9001:2015