PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTIMÉDIA > B-LIGHT 01ROLLERI C-UP

B-LIGHT 01

Všestranný systém sledovania línie ohybu, ktorý rýchlo vedie operátora k správnemu vycentrovaniu dielu pomocou nástrojov. Mimoriadne všestranný vďaka rýchlej a jednoduchej montáži a demontáži. Týmto spôsobom bude možné používať B-SNIPER na viacerých ohraňovacích lisoch. Tento užitočný nástroj sleduje na ohraňovanom profile dobre viditeľný laserový lúč, ktorý simuluje líniu ohybu.

Ideálne pre:

  • Valcovanie
  • Kuželové ohraňovanie
  • Ohraňovanie materiálov s priečnymi výstuhami
  • Profily, pri ktorých je náročné založiť materiál o zadné dorazy
  • Ohraňovanie so značením (napr. laserové značenie)