ROLFILMMÉDIA > EASY CLAMP (JEDNODUCHÉ UPÍNANIE)FAST CLAMP1 (RÝCHLOUPÍNANIE)

EASY CLAMP (JEDNODUCHÉ UPÍNANIE)

EASY CLAMP je najjednoduchší systém upínania a považuje sa za celosvetový štandard pre všetky nástroje typu R1. Možnosti použitia medzikusov sú veľmi široké vďaka ich rôznym výškam v rozpätí od 100 mm (3,94") do 150 mm (5,90"). Pre tieto medzikusy sú k dispozícii dve axiálne osi: Z1 7 mm (0,28") a Z2 20 mm (0,79"). Pre každý medzikus je možné namontovať minimálne dva typy upínania: ručný (skrutkový) a rýchly (pákový).
Pre každý z týchto štandardných držiakov je možné prebrúsiť upínaciu plochu alebo ju vybaviť polyuretánovou vložkou na ešte účinnejšie upnutie horného nástroja. EASY CLAMP môže mať aj pevnú výšku s toleranciou +/- 0,01 mm alebo môže mať nastavovací klin.
Pomocou stredovej skrutky možno klin posúvať a tým zväčšovať alebo zmenšovať pracovnú výšku medzikusu.