EASY PRESSMÉDIA > MSA - MAGNETICKÝ BOČNÝ DORAZÚLOŽNÁ SKRIŇA NA NÁSTROJE - SÉRIA TOP

MSA - MAGNETICKÝ BOČNÝ DORAZ

Magnetický bočný doraz (MSA) je veľmi užitočné zariadenie, ktoré sa používa ako postranné vodítko pre materiál.

Kedy použiť MSA?
Keď sa ohýbaný materiál môže oprieť iba o jeden zo zadných dorazov. Týmto spôsobom budeme mať líniu ohybu so správnym sklonom ohybu vzhľadom na vonkajší okraj materiálu, pretože pre opakovaný ohyb musíme použiť dve podpery. MSA je nastaviteľný, čo znamená, že vďaka rôznym možnostiam sklonu a zadnému dorazu dokážeme s absolútnou presnosťou zvládnuť ohyby aj na materiáli menších rozmerov.
Jedná sa o veľmi jednoduchý systém, ktorý sa upevňuje priamo na otvorený spodný nástroj prostredníctvom silných magnetov. Ponúkame model MSA-D, ktorý je pravostranný, a model MSA-S, ktorý je ľavostranný.