ROLLERI C-UPMÉDIA > ROLLERI VARIOBRÚSKA NÁSTROJOV "ROLLERI UP-GRIND"

ROLLERI VARIO

Rolleri Vario je patentovaný systém variabilných drážok "V".
Toto riešenie umožňuje montáž zariadenia na ohraňovací lis a zmenu otvorenia "V" drážky spodného nástroja pomocou CNC alebo manuálneho systému.

Hlavné charakteristiky systému Rolleri Vario sú:

  • Jednoduchosť používania;
  • Zaťaženie 2500 kN/m alebo 3000 kN/m v závislosti od typu;
  • 60° uhol pre lepšiu manipuláciu materiálu;
  • Variabilná dĺžka.

Rolleri Vario sa skladá z jednotlivých štandardných kusov s dĺžkou 1000 mm, ktoré sa umiestnia vedľa seba a sa spoja, čím sa z nástroja vytvorí jeden spodný nástroj s maximálnou dĺžkou v závislosti od dĺžky ohraňovacieho lisu.
Modely, ktoré sú už na trhu, majú dĺžku od 1 metra do 12 metrov.
Jedinečnou vlastnosťou Rolleri Vario je, že jednotlivé prvky sa dajú od seba oddeliť, čo umožňuje používať na jednom ohraňovacom lise viacero rôznych spodných nástrojov s drážkou "V" a ohraňovať na viacerých pracovných miestach. Táto modulárnosť umožňuje získať spodné nástroje otvorené pod rôznymi uhlami a s rôznymi vnútornými rádiusmi.

Pri prevádzke je Rolleri Vario mimoriadne praktický vďaka pneumatickému systému, ktorý uvoľní celý systém zo základného stojana a rýchlo dosiahne požadovanú polohu drážky "V". Dosiahne sa požadovaná poloha, uvoľní sa tlak (štandardný tlak je 6 barov), celý stroj sa nastaví do polohy a je pripravený na ohraňovanie.
Čas potrebný na zmenu medzi najužšou a najširšou drážkou "V" je päť sekúnd a to aj v prípade manuálnej verzie.

Systém sa dodáva so zvukovým zariadením signalizujúcim správnu polohu na otvorenie každej drážky.

Ďalšia dôležitá vlastnosť súvisí s použitím rotačných valčekov namiesto bežných rádiusov na tradičných spodných nástrojoch. Tieto tepelne spracované valčeky sa otáčajú na stredovom čape, ktorý zabezpečuje ich otáčanie aj v prípade, že sa na ich povrchu nachádza kalamín (zinok).
Výhodou tohto opatrenia je zníženie tonáže potrebnej na ohraňovanie materiálu o 25-30 %.
Rolleri Vario je vyrobený z vysokopevnostnej ocele a jeho základňa je indukčne kalená.

Okrem toho sa dodáva s ochranným krytom, ktorý sa dá na zariadenie veľmi rýchlo pripevniť a zabraňuje usadzovaniu prachu a iných zvyškov materiálu v jeho mechanickej konštrukcii.
Štandardná verzia systému Rolleri Vario sa ponúka s užšou drážkou "V" 40 mm až po drážku "V" väčšiu ako 400 mm (k dispozícii sú celkovo štyri modely s maximálnym otvorom 200 mm, 260 mm, 300 mm a 400 mm s rozstupom 20 mm alebo 25 mm).

Každý systém možno ovládať manuálne, prostredníctvom nezávislej riadiacej jednotky alebo pripojiť k CNC ohraňovaciemu lisu.
Rolleri Vario sa môže používať aj s príslušenstvom, ktoré umožňuje upevniť všetky spodné nástroje s upínaniami typu R1, R2, R3 a R4.

Rolleri Vario je syntézou technológie, praktickosti, bezpečnosti a úspor: priemerný čas výroby nástrojov sa skrátil o 85 %, obsluha nemusí manipulovať s veľkými a ťažkými nástrojmi a investícia je rozhodne nižšia ako súčet nákladov na jednotlivé spodné nástroje.