ST50-SMÉDIA > SPODNÉ NÁSTROJE ROLLA-VINT100 NEWTON

SPODNÉ NÁSTROJE ROLLA-V

Spodné nástroje Rolla-V sa od tradičných spodných nástrojov líšia prítomnosťou dvoch kmitajúcich valčekov, na ktorých sa materiál pred fázou ohraňovania opiera. Ich zvláštnosť spočíva v rotácii valčekov počas fázy deformácie, čo podstatne znižuje trecí odpor a umožňuje výrazné skrátenie minimálnej dĺžky ramena. Tento typ nástroja využíva koncept tangenciálneho ohraňovania, zatiaľ čo sa materiál správa inak: je to obzvlášť viditeľné, ak sú v blízkosti plôch ohybu otvory a drážky. Vďaka tejto koncepcii nedochádza v týchto oblastiach ku klasickým deformáciám všeobecne známym ako "ohyb".

VEĽMI KRÁTKE RAMENÁ

Spotreba materiálu je faktorom, ktorý musia moderní výrobcovia vždy zohľadňovať, takže aj 5% redukcia na stranách profilov môže viesť k výrazným úsporám nákladov na materiál.
Pri použití bežných spodných nástrojov musí materiál dobre sedieť na otvorenom "V" drážky, aby sa dosiahlo dobré ohraňovanie bez deformácie.
Okrem toho môžu mať mnohé profily drážky v blízkosti línie ohybu alebo môžu vyžadovať vytvorenie veľmi malých okrajov; v prípade Rolla-V je proces ohraňovania odlišný, takže materiál je vždy usadený na spodnom nástroji.

OHRAŇOVANIE V BLÍZKOSTI OTVOROV A DRÁŽOK VRÁTANE PROFILOV Z DOSIEK STRIHANÝCH ŠIKMO, ABY SA ZABRÁNILO DEFORMÁCIÁM

Niektoré profily majú okraje, ktoré sa zmenšujú, ako sa blížite ku okraju dielu.
Pri výrobe týchto profilov pomocou bežných spodných nástrojov zostáva koniec ohybu otvorenejší, pretože hrana je príliš malá, nie je dostatočne podopretá spodným nástrojom a skĺzne do drážky.
Keďže vložky spodných nástrojov Rolla-V poskytujú stabilnú oporu pre hrany plechov strihaných diagonálne, takmer až po líniu ohybu, deformácia profilu je minimálna a často sa ani nepozoruje.

MINIMÁLNE OTERY PO OHRAŇOVANÍ

Keďže vložky spodných nástrojov Rolla-V podopierajú materiál počas celého procesu ohraňovania, materiál sa netrie o vstupný rádius drážky spodného nástroja, čo má za následok podstatne menšie otery. Keďže bočný pohyb plechu na vložkách je na rozdiel od bežných spodných nástrojov minimálny, plech sa neposúva po žiadnej hrane formy a dve priame čiary, ktoré odrážajú líniu ohybu a ktoré sa bežne vyskytujú u bežných spodných nástrojoch, sa v tomto prípade nevyskytujú.

ELIMINÁCIA NÁSLEDNÝCH PROCESOV ÚPRAV

Mnohé profily musia byť esteticky bezchybné a bez oterov, buď preto, že musia byť niekde viditeľne umiestnené - alebo preto - že ich treba po ohybe natrieť. Používanie spodných nástrojov Rolla-V môže výrazne znížiť náklady na leštenie po ohraňovaní, pretože eliminujú tradičné rovné línie kopírujúce líniu ohybu, ktoré sa zvyčajne vyskytujú pri ohraňovaní s tradičnými spodnými nástrojmi, a tiež minimalizujú výskyt ďalších škrabancov a odrenín. Odstránením ďalších operácií sa znižujú výrobné náklady a najmä sa skracuje čas realizácie.