WEBINÁR ROLLERI - DIEROVANIEAKADÉMIA > PRÍRUČKA OHRAŇOVANIA (BENDING HANDBOOK)

PRÍRUČKA OHRAŇOVANIA (BENDING HANDBOOK)

kód Cena
Bending handbook
 • POPIS
 • VLASTNOSTI
 • PRÍLOHY

Spoločnosť Rolleri S.p.A. predstavuje príručku ohraňovania "Bending Hanbook," ktorá vám pomôže pri riešení problémov s ohraňovaním, používaním nástrojov, dosahovaním vašich cieľov a zlepšením komunikácie medzi jednotlivými oddeleniami v rámci podniku a so zákazníkmi, čím sa posilňuje spolupráca a znižujú náklady.

Príručka s viac ako 100 stranami, ktorú zostavil a napísal Ing. Marco Sala, bola vytvorená ako sprievodca pri zvyšovaní znalostí o problematike ohraňovania materiálu: od základných pojmov až po opis samotného procesu ohraňovania, všetko doplnené ilustráciami, vzorcami a tabuľkami.

 

Hlavné témy:

 • Proces ohraňovania
 • Materiál
 • Význam priehybu stola / bombírung
 • Nástroje
 • Typ ohraňovania
 • Používanie tabuľky a pravítka
 • Ako vypočítať potrebnú tonáž ohraňovania
 • Plastové vložky do spodných nástrojov
 • Ohraňovanie bez oterov
 • Lemovane / sploštenie
 • Moderné materiály
 • Bezpečnosť obsluhy