Čistič roštov lasera C-UP a C-UP EVOPRODUKTY > MECCATRONIX 4.0 > Up-Grind a brúsenie nástrojovSpace-Up

ZARIADENIE NA BRÚSENIE: UP-GRIND

Správne brúsenie môže vrátiť hornému nástroju rovnaké vlastnosti, aké mal pri kúpe. Rovnako dôležité je aj zariadenie používané na brúsenie, pretože naše nástroje (a väčšina nástrojov, ktoré už vlastníte) sú vyrobené zo špeciálnej vysokokvalitnej ocele (High Quality Special Steels). Pri brúsení je potrebné dodržiavať správne postupy, aby nedošlo k ich otupeniu alebo poškodeniu.

Počas brúsenia by sa malo používať veľké množstvo chladiacej kvapaliny, inak sa môže hrana nástroja ľahko odštiepiť alebo poškodiť, z nástrojov by sa mali odstrániť všetky stružliny spôsobené brúsením a nástroje by sa mali pred uskladnením demagnetizovať.

Toto zariadenie bolo navrhnuté na ostrenie nástrojov pre vysekávacie stroje, čo znamená, že musí rešpektovať presné charakteristiky dané konštrukciou, výkonom a rýchlosťou brúsenia a použitou chladiacou kvapalinou.

Výhody správne nabrúsených nástrojov:

 • Rovnejšie plechy;
 • Menej hluku;
 • Menšie zaťaženie nástrojov a strojov;
 • Lepšia kvalita vyrezaných otvorov;
 • Dlhšia životnosť nástroja;
 • Nie je potrebné tak často kupovať nové nástroje;
 • Šetrí peniaze;

HLAVNÉ PARAMETRE UP-GRIND:

 • Pevná a robustná konštrukcia;
 • Brúsiaca časť je vyrobená z hliníka (vďaka vynikajúcej stabilite použitého hliníka má naše zariadenie vysokú úroveň ostrenia);
 • Automatická detekcia výšky nástroja (nie je potrebné manuálne nastavenie);
 • Veľkoobjemová nádrž na chladiacu kvapalinu (40 l) s trojitou filtráciou;
 • Používateľské rozhranie dotykovej obrazovky Siemens (Siemens Touch Screen User Interface) na jednoduché ovládanie;
 • Informačný panel zobrazujúci prebiehajúce operácie a prípadné výstrahy/upozornenia;
 • Posuvné dvere s bezpečnostným dorazom počas prevádzky;
 • Na ostrenie nie je potrebný žiadny adaptér;
 • Riadenie priameho a vedľajšieho zamerania;
 • Zásuvka na nástroje;
 • Kontaktný tlak sa kontroluje a nastavuje automaticky;
 • Dvojité svetlo na osvetlenie oblasti ostrenia;
 • Vysokokvalitný brúsny kotúč (CBN);
 • Prevádzkové svetlo (červené, oranžové, zelené);
 • Umývací systém s vodnou pištoľou;
 • Pneumatický snímač na rýchlu detekciu výšky nástroja;

SLUŽBA BRÚSENIA NÁSTROJOV

Rolleri vám ponúka aj službu brúsenia nástrojov.

Pokiaľ nástroje nenabrúsime v správny čas, ich už znížená výkonnosť sa bude zhoršovať, vďaka zväčšovaniu rádiusu nástrojov.

Aby sme dosiahli maximálnu výkonnosť nástrojov, je potrebné ich nabrúsiť v momente, keď je rádius opotrebovania hrotu cca 0,15 mm.

Životnosť nástroja sa viac ako zdvojnásobí, pokiaľ sú brúsené správne a včas!

Správne brúsenie môže nástroju vrátiť rovnaké vlastnosti aké mal, keď sme ho kupovali, preto Rolleri ponúka službu brúsenia nástrojov, aby každý mohol plne využiť potenciál svojich nástrojov. Vďaka nášmu strojovému vybaveniu sme schopní poskytovať kvalitné služby pre nástroje typu R1 a R2.

Typ R1:

 • A-B stanica a multitool max. Ø 12.7
 • C-D-E stanica
 • A–B stanica a multitool max. Ø 2.7 so skoseným tvarom / podbrúsený a s tvarom striešky
 • C–D–E stanica skoseného tvaru / podbrúsenie a tvaru striešky
 • Brúsenie strihacieho nástroja v tvare dvojitej vlny
 • Brúsenie strihacieho nástroja so štyrimi hrotmi
 • Brúsenie A-B staníc plochého až skoseného tvaru a multitool max. Ø 12.7
 • Brúsenie C-D-E staníc plochého až skoseného tvaru
 • Brúsenie ráznikov vo tvare striešky s plochou časťou

Typ R2:

 • Do Ø31
 • Väčší Ø ako 31
 • Do Ø31 – tvar skosený a stiešky
 • Väčší Ø ako 31 – tvar skosený a striešky
 • Ostření střihacího nástroje ve tvaru dvojité vlny
 • Brúsenie strihacieho nástroja so štyrimi hrotmi
 • Brúsenie nástrojov veľkosti 1 plochého až skoseného tvaru
 • Brúsenie nástrojov veľkosti 2 plochého až skoseného tvaru