PRODUKTY > Riešenia na ohraňovanie > Špeciálne spodné nástroje

Špeciálne spodné nástroje

Porovnanie špeciálnych spodných nástrojov

ROLLERI VARIO

NASTAVITEĽNÉ SPODNÉ NÁSTROJE

SPODNÉ NÁSTROJE S VALČEKMI

Rolleri Vario je patentovaný systém s variabillými V-drážkami. S týmto riešením môžete nainštalovať na ohraňovací lis jedno zariadenie a meniť spodné nástroje s rôznymi rozmermi prostredníctvom CNC alebo manuálne. Hlavným znakom Rolleri Vario jednoduché používanie, maximálne zaťaženie do 3000 kN/m (v závislosti od modelu), ohraňovací uhol 60 ° a jeho modulárna štruktúra. Rolleri Vario je vyrábaný s jednotlivými štandardnými kusmi dĺžky 1000 mm (39.37 "), ktoré je možné spojiť do jedného spodného nástroja s maximálnou možnou dĺžkou, ktorá závisí na dĺžke ohraňovacieho lisu. Modely, ktoré sú na trhu dostupné, majú dĺžku v rozpätí 1 m – 12 m.
Jednotlivé časti môžu byť od seba oddelené, čím je možné dosiahnuť na jednom ohraňovacom lise množstvo rozmerov V-drážok. Vďaka tejto variabilite môžeme pri ohraňovaní dosiahnúť rôzne rádiusy a uhly.
Séria nastaviteľných spodných nástrojov pomáha pohodlne ohraňovať materiály rôznych hrúbok v jednej konfigurácii. Rôzna širka V-drážok sa dá jednoducho a rýchlo nastaviť podľa požadovaných špecifikácií vďaka dištančným tyčiam. K dispozícii sú 4 modely s rôznymi otvormi - podľa hrúbky ohraňovaného materiálu. S pohyblivými časťami je možné manipulovať troma spôsobmi: manuálne, poloautomaticky pomocou štartéra, alebo pomocou motorizovaného systému. Zariadenie sa skladá z troch hlavných častí: konštrukcia spodného nástroja, nosná konštrukcia, distančné tyče. Podperu je možné dodať s rôznym upínaním. Spodné nástroje s valčekmi predstavujú efektívne riešenie na výrobu ohybov s výrazným znížením oterov na materiáli. To je možné vďaka prítomnosti brúsených a tvrdených valčekov, ktoré rotujú spolu s plechom vo vnútri drážky "V". Rotovanie valcov vedie k tlmeniu trenia, čím sa znižuje aj potrebná tonáž, a to rádovo o 10 - 15 %.
Sedlo drážky "V" je spracované tak, aby zabránilo náhodnému "vyvaleniu" valca.
Každý spodný nástroj je vyrobený z nástrojovej ocele 42CrMo4 a môže mať rôzne typy upínania. Pre lepšiu kontrolu odpruženia materiálu je drážka „V“ na 78°.

Rolleri Vario

Rolleri Vario je patentovaný systém s variabillými V-drážkami. S týmto riešením môžete nainštalovať na ohraňovací lis jedno zariadenie a meniť spodné nástroje s rôznymi rozmermi prostredníctvom CNC alebo manuálne. Hlavnými znakmi Rolleri Vario sú: ľahká manipulácia; max. zaťaženie do 3000 kN/m (v závislosti od modelu); ohraňovací uhol 60 ° - …

Nastaviteľné spodné nástroje

AD séria nastaviteľných spodných nástrojov pre ohraňovacie lisy pomáha komfortne ohýbať plechy rôznej hrúbky pri jednom nastavení. Dostupnosť rôznych modelov, dĺžok a otvorení zaisťujú flexibilitu vášho ohraňovacieho lisu.

Spodné nástroje s valčekmi

Spodné nástroje s valčekami sú efektívnym riešením pre ohyby s významnou redukciou oterov. To je dosiahnuté vďaka brúseným a kaleným valčekom, ktoré sa otáčajú okolo ohýbaného materiálu. Otáčanie valčekov znižuje trenie a tým znižuje tak potrebnú tonáž. Naviac je \"V\" drážka vyrobená tak, aby sa zabránilo náhodnému uvoleniu valčekov.…