PRODUKTY > Riešenia na ohraňovanie > Ohraňovanie bez oterov

Ohraňovanie bez oterov

Ohraňovanie bez oterov - porovnanie

Počas ohraňovania je veľmi obtiažne sa vyhnúť oterom a škrabancom na plechu. Tento problém sa objavuje najmä pri ohraňovaní nerezovej ocele, hliníka a lakovaného plechu.
Otery, ktoré narúšajú estetiku výrobku, sa často objavujú na kontaktných miestach medzi spodným nástrojom a materiálom. Sú priamym dôsledkom trenia medzi plechom a príliš malým rádiusom drážky "V" spodného nástroja.

ROLL PRIME

FÓLIA ROLFILM A DRŽIAKY

POLYURETANOVÉ VLOŽKY

NYLONOVÉ VLOŽKY DO SPODNÝCH NÁSTROJOV

Neustála potreba inovácii priviedla Rolleri k zavedeniu 3D tlače, ktorá predstavuje budúcnosť výrobných technológií. ROLL PRIME je tým pravým riešením pre všetky situácie, ktoré si vyžadujú úplnu absenciu oterov na ohraňovanom materiáli, rýchle dodanie a presnosť rozmerov: vďaka technológii FDM (Fused Deposition Modelling) dokážeme vyrábať nástroje a vložky zo špeciálneho plastového materiálu, ktoré sa úplne prispôsobia potrebám zákazníka, pričom výrobný čas sa v porovnaní s tradičnou technológiou skráti na polovicu.

Riešenia je možné vytvoriť "na mieru" vašim požiadavkám, je teda možné navrhnúť vložky, ktoré budú úplne kompatibilné s vašimi nástrojmi. Úplna sloboda v dosiahnuteľných geometriách nám dovoľuje navrhnúť individuálne riešenia pre každého zákazníka a ponúka aj možnosť rýchlej výroby prototypov.

Jedným z najbežnejších spôsobov, ako predísť oterom na materiáli počas ohraňovania, je použitie ROLFILM. ROLFILM je fólia dostupná v rôznych hrúbkach, ktorá sa umiestňuje medzi materiál a spodný nástroj. Voľba hrúbky fólie ROLFILM závisí od hrúbky plechu, ktorý bude ohraňovaný. Posunutím fólie ROLFILM pozdĺž osy X môžete využiť celú jej plochu; pokiaľ napríklad používate spodný nástroj s drážkou V20, máte pred posunutím fólie možnosť aspoň 15–20 ohýbacích polôh na jednej časti fólie. Fólie ROLFILM sú k dispozícii v rozmeroch 3m, 10m, 20m a 30m. Vďaka tomuto výberu si možete kúpiť dĺžku, ktorú potrebujete.

Veľmi užitočným príslušenstvom na využitie celej šírky fólie ROLFILM je držiak fólie na ohraňovanie - CT, je zložený z dvojice napínacích zariadení. Každé napínacie zariadenie je namontované na jednom konci spodného nástroja pomocou upínky pripevnenej k telu spodného nástroja. ROLFILM fóliu môžete vložiť do hornej časti držiaka CT. Je dôležité namontovať obe napínacie zariadenia proti sebe, aby sa fólia mohla správne natiahnuť a používať správnym spôsobom. Fólia ROLFILM má veľmi dobré elastické a kompresné vlastnosti. Z tohto dôvodu sú potrebné len malé úpravy CNC ohraňovacieho lisu. Aby sa predĺžila životnosť fólie počas ohraňovania na rovnakom mieste, je možné použiť fóliu ROLFILM so spodnými nástrojmi s väčším rádiusom (napríklad T CLASSIC - TR spodný náastroj).

Polyuretánové vložky a ich držiaky boli navrhnuté tak, aby poskytovali kvalitné riešenie na ohraňovanie zaoblených profilov. Toto riešenie poskytuje dve dôležité výhody: profil bez oterov a presný rádius. Polyuretánová vložka môže byť počas ohraňovania v strede stlačená a môže "obaliť" plech okolo rádiusového nástroja. Funguje teda ako spodný nástroj, ktorý sa deformuje podľa rádiusu horného nástroja. Maximálna hrúbka materiálu použiteľná pre túto metódu ohraňovania je 2 mm.

Spoločnosť Rolleri ponúka polyuretánové vložky s rôznymi rozmermi podľa požadovaného rádiusu. Pokiaľ ide o uhol profilu, môžeme ponúknuť plné vložky (pre širší uhol profilu) alebo vložky s otvorom, ktorý môže byť vystavené väčšiemu tlaku a môžu tak ohraňovať užšie uhly. Držiaky obmedzujú deformáciu polyuretánovej vložky tak, že k deformácii dochádza len v závislosti od rádiusu horného nástroja. Každá vložka má svoj vlastný držiak, takže deformácie sú kontrolované. Posledným prvkom, ktorý treba zvážiť, je PSTCON: dvojica doštičiek, ktoré obklopujú vložky na každom konci, aby sa v týchto oblastiach zabránilo nekontrolovanej deformácii.

Riešením ako zabrániť vzniku oterov na materiáli je použitie nylonových vložiek a ich držiakov.

Tieto nylonové vložky majú uprostred drážku "V", podobne ako je to na štandardných horných nástrojoch. Hlavným rozdielom je materiál, ktorý je v tomto prípade nylon, aby sa znížilo trenie pri vkladaní plechu do drážky "V". V tomto prípade je kontakt s povrchom mäkký a nedochádza k poškriabaniu materiálu.

Každá vložka je k dispozícii s otvorom od 6 mm do 16 mm (0,24'' až 0,63'') a v závislosti od uhla ohraňovania si môžete vybrať medzi uhlami 88°, 60°, 45° alebo 30°. Vložky sú vždy umiestnené do presných držiakov, takže sa nemôžu voľne pohybovať.

Na strane obsluhy sú na držiaku upevňovacie skrutky pre presné upnutie vložky.

Vonkajšie rozmery vložky sú 14 mm, 20 mm, 30 mm (0,55'', 0,79'', 1,18'') a boli testované tak, aby vydržali zaťaženie potrebné na ohraňovanie materiálu.

Toto riešenie sa odporúča pre ohraňovanie profilov s ohybmi a protiohybmi.

Pre správne CNC nastavenie ohraňovacieho lisu dodávame výkres dxf ako aj pri bežných nástrojoch. Obsluha ohraňovacieho lisu by mala často kontrolovať uhol ohraňovania a v prípade potreby korigovať zmeny spôsobené miernym opotrebovaním rádiusu vložky, najmä ak je vložka nová.

ROLL PRIME 20.17

Neustála potreba inovácii priviedla Rolleri S.p.A. k zavedeniu 3D tlače, ktorá predstavuje budúcnosť výrobných technológii. ROLL PRIME je tým pravým riešením pre všetky situácie, ktoré si vyžadujú úplnu absenciu oterov na ohraňovanom materiáli, rýchle dodanie a presnosť rozmerov: vďaka technológii FDM (Fused Deposition Modelling) dokážeme vyrábať n…

ROLFILM a CT držiaky

Ochranná fólia s rôznou hrúbkou, určená na umiestnenie medzi spodný nástroj a ohraňovaný materiál.

na sklade