VYSEKÁVACIE NÁSTROJEPRODUKTY > VYSEKÁVACIE NÁSTROJE > Up-Grind a služba brúsenia nástrojovPRÍSLUŠENSTVO

Up-Grind a služba brúsenia nástrojov

BRÚSKA: UP-GRIND

Správne brúsenie môže vrátiť hornému nástroju rovnaké vlastnosti, aké mal pri kúpe. Rovnako dôležité je aj zariadenie používané na brúsenie, pretože naše nástroje (a väčšina nástrojov, ktoré už vlastníte) sú vyrobené zo špeciálnej vysokokvalitnej ocele a pri brúsení je potrebné dodržiavať správny postup.

Počas brúsenia by sa malo používať veľké množstvo chladiacej kvapaliny, inak môže hrana horného nástroja ľahko prasknúť. Aby sa odstránili zvyšky materiálu na hrane nástroja, ktoré vznikli počas ostrenia, je potrebné horný nástroj ručne vyleštiť. Pred uložením náradie vždy odmagnetizujte.

Toto zariadenie bolo navrhnuté na ostrenie nástrojov pre vysekávacie stroje, čo znamená, že musí rešpektovať presné charakteristiky dané konštrukciou, výkonom a rýchlosťou ostrenia a použitou chladiacou kvapalinou.

Výhody správne nabrúsených nástrojov:

 • Rovnejšie plechy;
 • Menej hluku;
 • Menšie zaťaženie nástrojov a strojov;
 • Lepšia kvalita vyrezaných otvorov;
 • Dlhšia životnosť nástroja;
 • Nie je potrebné tak často kupovať nové nástroje;
 • Šetrí peniaze;

BRÚSKA "UP-GRIND":

 • Pevná a robustná konštrukcia
 • Ostriaca časť vyrobená z hliníka
 • Automatická detekcia výšky nástroja (bez potreby manuálneho nastavenia)
 • Veľkokapacitná nádrž na chladiacu kvapalinu (40 l) s trojitou filtráciou
 • Jednoduché ovládanie vďaka displeju (Easy To Use Siemens Touch Screen HMI)
 • Posuvné dvere s bezpečnostným dorazom počas prevádzky
 • Na upevnenie nástroja nie je potrebné žiadne ďalšie príslušenstvo
 • Brúsenie rovných a šikmých plôch
 • Zásuvka na nástroje
 • Riadený tlak pri ostrení
 • Automatické nastavenie rýchlosti ostrenia
 • Osvetlená oblasť ostrenia
 • Dvere s bezpečnostným senzorom
 • Vysokokvalitný brúsny kotúč (CBN)
 • Oplachovací systém s vodnou pištoľou

SLUŽBA BRÚSENIA NÁSTROJOV

Spoločnosť Rolleri ponúka aj službu ostrenia nástrojov.

Ak nástroje nie sú nabrúsené v správnom čase, ich už aj tak znížený výkon sa zhorší v dôsledku zväčšujúceho sa rádiusu nástrojov.

Aby sa dosiahol maximálny výkon, nástroje by sa mali brúsiť, keď je rádius opotrebovania čepele približne 0,15 mm.

Životnosť nástrojov sa viac ako zdvojnásobí, ak sú správne a včas nabrúsené!

Správne nabrúsenie môže vrátiť nástrojom rovnaký výkon, aký malo pri kúpe, preto spoločnosť Rolleri ponúkam službu brúsenia nástrojov, aby každý mohol svoje nástroje využívať naplno. Vďaka nášmu strojovému vybaveniu sme schopní poskytovať kvalitné služby pre nástroje typu R1 a R2.

R1 typ:

 • A-B stanica a multitool max. Ø 12.7
 • C-D-E stanica
 • A–B stanica a multitool max. Ø 2.7 so skoseným tvarom a tvarom striešky
 • C–D–E stanica skoseného tvaru a tvaru striešky
 • Brúsenie strihacieho nástroja v tvare dvojitej vlny
 • Brúsenie strihacieho nástroja so štyrmi hrotmi
 • Brúsenie A-B staníc plochého až skoseného tvaru a multitool max. Ø 12.7
 • Brúsenie C-D-E staníc plochého až skoseného tvaru
 • Brúsenie horného nástroja v tvare striešky s plochou časťou

R2 typ:

 • Do Ø31
 • Väčší Ø ako 31
 • Do Ø31 – tvar skosený a striešky
 • Väčší Ø ako 31 – tvar skosený a striešky
 • Brúsenie strihacieho nástroja v tvare dvojitej vlny
 • Brúsenie strihacieho nástroja so štyrmi hrotmi Brúsenie nástrojov veľkosť 1 plochého až skoseného tvaru
 • Brúsenie nástrojov veľkosť 2 plochého až skoseného tvaru

Sú vaše nástroje nabrúsené?

"Brúsenie môže hornému nástroju vrátiť vlastnosti, ktoré mal pri zakúpení. V porovnaní s nenabrúseným horným nástrojom môžeme dosiahnuť dvojnásobok ú…