PRODUKTY > NÁSTROJE PRE OHRAŇOVACIE LISY > Bending Rule

Bending Rule

Pomocou údajov uvedených nižšie získate parametre ohybu
* Výpočty sa vzťahujú na bezplatné ohýbanie alebo ohýbanie vzduchom

Pohybom kurzora vyberte iný otvor matrice

  Vybrané riešenie Vybrané riešenie
Die Opening (mm) 4 5 6
minimálna vnútorná hrana (mm) 3 3.5 4
Vnútorný polomer (mm) 0.5 0.7 0.8
Ohybová sila (Ton/m) 4 3 2
  Vybrané riešenie Vybrané riešenie

sploštenie (Ton/m)

Čiastočné vyrovnanie (Ton/m)

Using the data below, you will get the parameters of bending
* calculations are for free bending or air bending