TECH > PROFILY

PROFILY

Ako používať nasledujúce príručky

Táto časť obsahuje príklady profilov vytvorených na riešenie aj tých najzložitejších geometrií. Každý profil zodpovedá novej nomenklatúre "F", F1, F2 až po najnovšie štúdie, ktoré často presahujú hodnotu 100. Vďaka tomuto novému prístupu ponúka spoločnosť Rolleri pre každý nový profil "F" najmenej päť riešení na vykonanie ohybu daného profilu, ktoré metodicky vychádzajú zo štúdií a sekvencií opätovne vytvorených ohybov. Zohľadňuje sa pritom profil, počet ohýbaných kusov a vlastnosti použitého ohraňovacieho lisu: dĺžka, svetlosť, zdvih, tonáž a prídavné zariadenia. S ohľadom na tieto prvky sa pripraví najvhodnejšia štúdia, ktorá spolu so zákazníkom vyhodnotí najlepšie riešenie z hľadiska návratnosti investícií.

Každý návrh obsahuje príklad výkresu so všetkými postupmi procesu ohraňovania. V prípade kratších dielov sa vyhodnocuje možnosť práce na pracovisku, aby sa skrátil čas manipulácie s nastavovaním ohraňovacieho lisu. Na druhej strane, pri dlhších dieloch sa manipulácia s obrábaným materiálom obmedzuje na minimum, aby sa zachovala maximálna bezpečnosť obsluhy.

 

Vďaka tomuto novému prístupu, bude možné vyhodnotiť štúdiu s týmito štandardnými nástrojmi na ohraňovanie a aj s modifikovanými štandardnými nástrojmi. Pre vybrané aplikácie Rolleri vyrobí vzorku špeciálneho horného a spodného nástroja, tzv. formy - alebo nejaké ostatné špeciálne nástroje prostredníctvom CAD. Zaslaný súbor nasleduje do novej 3D tlačiarne - kde je možné zhotoviť prototyp v priebehu pár hodín a okamžite sa môže začať proces testovacích ohybov.