PRODUKTY > MECCATRONIX 4.0

MECCATRONIX 4.0

Rolleri Vario

"Rolleri Vario je patentovaný systém s nastaviteľnou drážkou ""V"". Vďaka tomuto riešeniu môžete na ohraňovací lis nainštalovať jedno zariadenie a meniť spodné nástroje s rôznymi rozmermi prostredníctvom CNC alebo ručne. Hlavnými znakmi Rolleri Vario sú jednoduché používanie, maximální zaťaženie do 3000 kN/m (v závislosti od modelu), uhol ohraňova…

Čistič roštov lasera C-UP a C-UP EVO

Vďaka C-UP majú rošty lasera dlhšiu životnosť, výsledky pálenia plechov majú omnoho lepšiu kvalitu. C-UP ľahko odstraňuje strusky, čím tiež eliminuje akékoľvek oxidované zbytky obrábaného materiálu a zabraňuje kontaminácii nereze. C-UP sa pohybuje prostredníctvom systému koliečok, vďaka ním si rošty v priebehu času zachovávajú svoje nezmenené pa…

Up-Grind a brúsenie nástrojov

Správne brúsenie môže vrátiť nástroju rovnaké vlastnosti, aké mal pri kúpe. Rovnako dôležité je aj zariadenie používané na brúsenie, pretože naše nástroje (a väčšina nástrojov, ktoré už vlastníte) sú vyrobené zo špeciálnej vysokokvalitnej ocele (High Quality Special Steels). Pri brúsení je potrebné dodržiavať správne postupy, aby nedošlo k ich otup…

Space-Up

"Space-Up je viac než len automatizovaný skladovací systém. Prostredníctvom pripojenia k stroju môže poskytovať užitočné informácie o nástrojoch: informácie o stave nástroja, jeho umiestnení, operátorovi, ktorý ho prevzal, stave skladu."

EASY PRESS

Manuálny ohraňovací lis, ktorý si nevyžaduje špeciálne polohovanie ani špeciálne pripojenie k pevným systémom.

STROJE NA REZANIE ZÁVITOV T-UP

Elektrické a pneumatické stroje na rezanie závitov sú vhodné na použitie v priemyselných prevádzkach, dielňach atď. Stroje na rezanie závitov sa používajú pre výrobu závitov, ktoré predstavujú šikmé reliéfy pre skrutky a upevňovacie systémy. Stroje na rezanie závitov Rolleri umožňujú vykonávať operácie jednoduchým a bezpečným spôsobom, pričom umo…