Up-Grind a brúsenie nástrojovPRODUKTY > MECCATRONIX 4.0 > Space-UpEASY PRESS

Space-Up

NOVÝ MANUÁLNY SYSTÉM PRE VÝMENU NÁSTROJOV

Space-Up je viac než len automatizovaný skladovací systém.

Prostredníctvom pripojenia k stroju môže poskytovať užitočné informácie o nástrojoch: informácie o stave nástroja, jeho umiestnení, operátorovi, ktorý ho prevzal, stave skladu.

Výhody:

  • Space-Up môže poskytnúť informácie o konkrétnom nástroji
  • Efektívne informuje o stave opotrebenia nástroja
  • Poskytuje informácie o ekonomickej hodnote skladu
  • Šetrí čas
  • Organizácia priestoru
  • Bezpečnosť
  • Ergonómia
  • Pre nástroje na ohraňovanie, vysekávacie nástroje a spotrebný materiál pre lasery

Technické údaje

Výška od 2400 mm do 7000 mm (rozmedzie po jednom metre)
Minimálne medzery mezi zásuvkami 25 mm
Dĺžka zásuviek 1300 mm
Šírka zásuviek 425 mm
Max. zaťaženie zásuvky 350 kg
Celkové max. zaťaženie 25.000 kg
Max. výška skladovaného obsahu 650 mm
Rýchlosť do 190 cyklov / hodina v závislosti na nastavení
Uživateľské rozhranie dotyková obrazovka 10,4'' (Copilot)
Znížená spotreba energie 1,2 kW/h (h=7.000 mm)
Elektrický zdroj Jednofázový (230V) a trojfázový (400V)

ROZHRANIE S OHRAŇOVACÍM LISOM, VYSEKÁVACÍM STROJOM A LASEROM

Úložný systém kompletne usporiadaný tromi rôznymi spôsobmi pre lepšiu správu toku informácií medzi zariadením Space-Up a výrobnými oddeleniami. Každá položka môže byť chránená heslom pre lepší prehľad o prístupoch a ich vydaniu. Space Up má vlastné rozhranie pre akúkoľvek operáciu alebo dotaz ale rovnaké informácie je možné získať aj na akomkoľvek inom počítači. Vďaka novej generácii CNC ohraňovacích lisov môže byť program stroja automaticky bezdrátovo prijímaný zariadením Space Up, ktoré následne pripraví správne nástroje. Kompletná rada nástrojov Rolleri je už predinštalovaná.

INFORMÁCIE O STAVE NÁSTROJA

Pre každý kód načítaný do programu Space Up môžete skontrolovať všetky vydania a vrátenia pre danú položku. Okrem týchto informácií program Space Up počíta aj čas, počas ktorého bol nástroj mimo systému. Týmto spôsobom možno prediktívnou logikou nastaviť upozornenia na plánovanú údržbu. Zoberme si konkrétny príklad: vieme, že nástroj na lemovanie potrebuje výmenu pružiny po 100 hodinách prevádzky. Keď nástroj dosiahne 80 hodín, Space Up odošle upozornenie o nutnosti údržby. Táto funkcia funguje pre ohraňovacie aj vysekávacie nástroje: takto možno naprogramovať všetky procesy prebrúsenia. Výsledkom je dlhšia životnosť nástroja a vynikajúca kvalita rezu. Space Up môže tiež poskytovať informácie o nákladoch na zásoby, ktoré sú vždy správne a aktualizované v reálnom čase.

FUNKCIA VÝDAJA A VYPOŽIČANIA

Systém Space Up je naprogramovaný tak, aby riadil výdaj a vypožičiavanie vašich nástrojov, ktoré sa potom vrátia do systému: operátor musí pri každom vrátení oznámiť stav prístroja. Týmto spôsobom sú v rámci systému Space Up splnené všetky požiadavky potrebné pre novú objednávku. Je možné nakonfigurovať "nevyhovujúci" alebo "karanténny" inventár, do ktorého možno umiestniť nástroje, ktoré už nie sú v bezchybnom stave. Až po fáze kontroly (ktorú možno naprogramovať tak, aby systém odoslal automatické upozornenie) možno nástroje presunúť do konečného stavu. Okrem vypožičania Space Up spravuje aj minimálne zásoby a inventár prostredníctvom správy "Nová objednávka". Táto funkcia je veľmi užitočná napríklad pre spotrebný materiál ku laserom.

KONTROLA PRÍSTUPU

Každý operátor dostane svoj prístupový kód. Týmto spôsobom sa môžu nástroje vydávať podľa ich pridelenia bez rizika, že by nástroje vybrala neoprávnená osoba. Pri vyzdvihnutí a vrátení sa operácia vykoná pomocou kódu a obrázka, ktorý zobrazí položku na obrazovke Space Up. Všetky pohyby je možné monitorovať na diaľku a dostupnosť kódov je možné overiť v reálnom čase, aby bolo možné správne naplánovať vybavenie podľa dostupnosti nástrojov.

VIZUÁLNE POMôCKY

Funkcia Space Up zobrazuje presné umiestnenie položiek v zásuvkach prostredníctvom obrázku na monitore, ktorý označuje presné umiestnenie kódu, ktorý sa má vydať. Táto funkcia operátora vždy presne navedie a jej výhodou je, že sa vyhne akýmkoľvek chybám, čím ušetrí značné množstvo času.

VŠESTRANNOSŤ

Každá zásuvka je usporiadaná ad hoc na uskladnenie položiek pre rôzne účely. Ergonomický dizajn zásuviek umožňuje správne umiestnenie nástrojov pre ohraňovacie lisy a dierovacie nástroje. Na uskladnenie spotrebného materiálu pre lasery a zváranie je možné použiť už nakonfigurované zásuvky. Usporiadanie zásuviek je vo všeobecnosti veľmi flexibilné a všestranné. Softvér automaticky kontroluje výšku zásuviek, pre správne umiestnenie položiek vo vnútri Space Up: takýmto spôsobom budú zásuvky s potrebnými nástrojmi vždy blízko seba, aby sa minimalizoval čas potrebný na vyzdvihnutie a vrátenie nástrojov.