WROL/2 PNPRODUKTY > UPÍNACIE SYSTÉMY > ROL3 MANROL3 HYD

ROL3 MAN

kód Cena
ROL3 MAN
  • POPIS
  • VLASTNOSTI
  • PRÍLOHY

Manuálny rýchloupínací systém pre horné nástroje typu R3 / R7 / R8 / R10 / RX, dĺžka = 500 mm, materiál = C45/42Cr

Upínacie systémy ROL3 majú najširší výber pre akýkoľvek typ hraňovacieho lisu.
Ide o kompletnú zostavu s upínkami a ramenom, zostava môže byť pneumatická alebo hydraulická. Rozmery a dĺžky sú prispôsobené dĺžke barana ohraňovacieho lisu. Upínací systém ROL3 je vhodný pre náročné operácie a pre vysoké zaťaženie nástrojov, napr. pre 5000 kN/m až 10000 kN/m.
Materiál použitý na hlavný rám a všetky komponenty je vypočítaný pomocou metódy konečných prvkov (MKP), aby sa zaručila bezpečnosť.
Ide o rýchle, praktické a pohodlné riešenie.

UPÍNACÍ SYSTÉM HORNÝCH NÁSTROJOV

Upínací sytém ROL3 môže byť použitý pre ohraňovacie lisy LVD, Bystronic, Beyeler RFA-RF-R-S, Colly, Colgar, Ajial-Axial, EHT a Ursviken.

VÝMENA NÁSTROJOV

Horné nástroje typu R3 RFA, RF a R môžu byť vložené vertikálne, zatiaľ čo horné nástroje typu R3 S, R4 a R5 je možné vložiť horizontálne.

ZAROVNÁVANIE

Väčšina upínacích systémov typu R3 upne horné nástroje automaticky.

PREVEDENIE

Tento systém je k dispozícii v manuálnej, pneumatickej a hydraulickej verzii.

INŠTALÁCIA

Upínacie systémy ROL3 sa dajú upevniť na baran vďaka otvorom a skrutkám. Technici spoločnosti Rolleri pripravia počas fázy návrhu výkres výrobku.
Ak chcete upínky namontovať len priamo na baran, môžete použiť pôvodné rozmiestnenie otvorov.
Postup prepojenia systému s ohraňovacím lisom CNC je uvedený v návode na obsluhu.

ROL3/2 HYD

Hydraulický rýchloupínací systém pre spodné nástroje typu Colly, Axjal, Eht, Weinbrenner a Promecamower so základňou 60-90 mm, dĺžka = 1100-6100 mm, m…

ROL3/2 PN

Pneumatický rýchloupínací systém pre spodné nástroje typu Colly, Axjal, Eht, Weinbrenner a Promecamower so základňou 60-90 mm, dĺžka = 1100-6100 mm, m…