Space-UpPRODUKTY > MECCATRONIX 4.0 > EASY PRESSSTROJE NA REZANIE ZÁVITOV T-UP

EASY PRESS

EASY PRESS Rolleri je manuálny ohraňovací lis, ktoré si nevyžaduje špeciálne umiestnenie alebo špeciálne pripojenie k pevným systémom. Tieto vlastnosti z neho robia skutočne všestranný stroj.

ŠTANDARDNÝ MODEL

Hmotnosť bez nástrojov 111 kg
Tonáž Max 6.5 Ton
Dĺžka ohybu Max 415 mm
Hĺbka výklenku 100 mm
Pracovný rozsah Max 110 mm
Vzdialenosť medzi baranom a stolom Max 180 mm
Rozsah pohybu zadného dorazu Max 200 mm
Nástroje R1
Upínanie Promecam so základňou 60 mm
Prevádzka Manuálna páka*
Typ oleja Typ DTE 24
Pneumatický tlakový pedál 6 bar
Pripojovací kábel pedálu ohraňovacieho lisu 2,5-3 m s koncovkou ¼ plynu

*Pedálové ovládanie na požiadanie

ŠTANDARDNÝ MODEL

Hmotnosť bez nástrojov 120 kg
Tonáž Max 6.5 Ton
Dĺžka ohybu Max 415 mm
Hĺbka výklenku 100 mm
Pracovný rozsah Max 110 mm
Vzdialenosť medzi baranom a stolom Max 250 mm
Rozsah pohybu zadného dorazu Max 200 mm
Nástroje R1
Upínanie Promecam so základňou 60 mm
Prevádzka Manuálna páka*
Typ oleja Typ DTE 24
Pneumatický tlakový pedál 6 bar
Pripojovací kábel pedálu ohraňovacieho lisu 2,5-3 m s koncovkou ¼ plynu

*Pedálové ovládanie na požiadanie

ÚDRŽBA

Easy Press Rolleri vyžaduje len minimálne zásahy do údržby, pretože ide o manuálny systém bez elektrickej energie.

Mesačná údržba:

  • Skontrolujte hladinu oleja v nádrži čerpadla na pravej strane. V prípade nízkej hladiny pridajte špeciálny olej pre hydraulické systémy.
  • Skontrolujte skrutky a pohonné jednotky a overte, či nie sú mechanicky poškodené.